ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΤΕΧΝΗΣ   

H.C.E.


Κείμενα


Εκδηλώσεις


Φιλικοί Δεσμοί


Βιβλία

Δημοσιευμένα τεύχη / σειρά αληthεια

 

aletheiareview.wordpress

 

 

αληthεια, το Σήμπτωμα

ή

Τζόυς και Λακάν

 

            Η αληthεια είναι μια λέξη ανεύρετη στο λεξικό, ανεντόπιστη στον τόπο του Άλλου ως τόπο του σημαίνοντος. Αποτελεί αποκρυστάλλωση μιας πράξης γραφής. Κατά συνέπεια θα εντοπίσουμε σ’ αυτήν την λακανική  βαθμίδα του γράμματος, τζοϋσικά αναπλασμένη. Ως τέτοια γράφεται, αλλά δεν προφέρεται κατά φωνηματική σύμβαση. Ίδιον της τζοϋσικής γραφής, το γράμμα δεν συν-βαίνει με την φωνή. Η φωνοδότηση του γράμματος επαφίεται στην ενεστώσα ευθύνη του υποκειμένου της εκφοράς (sujet de l’  énonciation).

            Ως πολλαχώς φωνοδοτούμενο γραμματολογικό μόρφωμα αποτελεί τζοϋσικό Σήμπτωμα: «στην ακολουθία των προσώπων του Finnegans, υπάρχουν αυτοί οι δύο δίδυμοι –τον Shem, θα μου επιτρέψετε να τον αποκαλέσω Shemptôme – και ο Shaun” (J. Lacan, Joyce le symptôme, 16.6.75).

            Δεν θα δυσκολευτούμε να αναγνωρίσουμε στον πρώτο εκ των διδύμων τον βιβλικό Σημ, στα εβράικα שׁם, δηλαδή όνομα. Μεταμορφωμένο στην τζοϋσική ολονυκτία σε Shem the penman. Το έτερον κατοπτρικόν του ήμιση δρομολογείται στην ταυτότητα του Shaun the postman. The postman; Με μια επιπλέον ματιά θ’ αναγνωρίσουμε στο πρόσωπο του Ταχυδρόμου της αλήθειας τον γραμματολογικό κλώνο του Shaun.

            Δεν εκβιάζω καμιά ερμηνεία, καμιά ταυτοποίηση: «Γράφοντας penny post, είχα επίσης διαισθανθεί στη μνήμη μου ότι ο Jean ο ταχυδρόμος (Shaun, John the postman) δεν ήταν μακριά, ούτε ο δίδυμος αδελφός του Shem the penman... Ο συγγραφέας, ο Shem, είναι ο κληρονόμος του H.C.E., Here Comes Everybody...» (J. Derrida, La carte postale).

            Στα ίχνη του Ταχυδρόμου της αλήθειας θα συναντήσουμε και δύο άλλες φιγούρες του δρόμου. Εκ του ρήματος αλάομαι κατάγεται τόσο ο περιπλανώμενος Οδυσσέας όσο και ο άπατρις και άπολις Οιδίπους.

      Σήμπτωμα ή Σέμπτωμα, το πολυφωνικό γραμματολογικό κατάστιχο της αληthειας στοχεύει και ευελπιστεί να αποδειχθεί φιλόξενο στον καθένα που συμβιώνει με τα ιδιώματα του γράμματος: Η.C.E. είναι ένα από τα ονόματα της αληthειας.

 

 

 

           

 

 

                                     

                                                                                   

 

 

 

 

© αληthεια  2008

dupin_9a@yahoo.gr